Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00153 ДГС Бургас 12.06.2018 13:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-23 Таен 55374.89 лв.
Документи: Обект 1801-23.rar
EТ00152 ДГС Казанлък 08.06.2018 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина - обект 182129 Таен 17311.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00151 ДГС Елхово 07.06.2018 13:30 предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на корен Таен 138648.00 лв.
Документи: obekt_1814.zip
EТ00150 ДГС Айтос 06.06.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТАЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 5543.08 лв.
Документи: turg.pdf Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00149 ДГС Карнобат 05.06.2018 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Таен 24231.05 лв.
Документи: Документация 1807-13.rar
EТ00148 ДГС Карнобат 05.06.2018 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Таен 4710.22 лв.
Документи: Документация 1804-4.rar
EТ00147 ДГС Карнобат 05.06.2018 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Таен 34832.64 лв.
Документи: Документация 1807-10.rar
EТ00145 ДГС Царево 05.06.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1816 - 4; Таен 3811.40 лв.
Документи: документация 1816-4.rar
EТ00144 ДГС Царево 05.06.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1813 - 11; Таен 8290.75 лв.
Документи: документация 1813-11.rar
EТ00146 ДГС Айтос 04.06.2018 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТАЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ - Обект 1834-11 отдел/под. 183к ; Обект 1848-05 отдел/под. 172-и; 181-б,д; 182-б Таен 6688.40 лв.
Документи: Document (1).pdf Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00143 ДГС Царево 04.06.2018 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1813 - 10; Таен 2008.00 лв.
Документи: документация 1813-10.rar
EТ00142 ДГС Царево 04.06.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1806 - 12; Таен 2420.31 лв.
Документи: документация 1806-12.rar
EТ00141 ДГС Царево 04.06.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1805 - 4; Таен 2876.40 лв.
Документи: документация 1805-4.rar
EТ00140 ДГС Царево 04.06.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1804 - 3; Таен 5196.05 лв.
Документи: документация 1804-3.rar
EТ00138 ДГС Стара река 31.05.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1809-E Таен 30415.00 лв.
Документи: Документация 1809-Е -МТ.rar
EТ00134 ДГС Бургас 30.05.2018 13:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-21 Таен 21917.43 лв.
Документи: Обект 1801-21.rar
EТ00139 ДЛС Мазалат 30.05.2018 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1844 Таен 62645.00 лв.
Документи:
Резултати: електронен търг-1844.rar
EТ00132 ДГС Сливен 30.05.2018 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 78520.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване ПО 06 107.pdf 2) условия за провеждане на явен търг.doc 3) заявление за участие.doc 4) ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 5)деклар.дейности.doc 7) Декларация 74-5 Наредбата.doc 8) протокол-оглед.doc 9) проекто - договор.doc
EТ00135 ДГС Бургас 30.05.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-20 Таен 22701.16 лв.
Документи: Обект 1801-20.rar
Процедура № EТ00133 е прекратена!
EТ00133 ДГС Бургас 30.05.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-20 Таен 22701.16 лв.
Документи: Обект 1801-20.rar