Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00668 ДГС Айтос 20.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 22396.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 20.08.2019-1954-05; 1955-04.rar Протокол ET00668
Резултати: Заповед РД 10-243.pdf
EТ00667 ДГС Карнобат 15.08.2019 11:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1920-2 Явен 34452.50 лв.
Документи: 1920-2.7z протокол 1920-2.PDF заповед 1920-2.PDF протокол 35,5 -1920-2.pdf договор 1920-2.pdf
EТ00664 ДГС Бургас 13.08.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-219 Явен 20399.92 лв.
Документи: Документация 1902-21.rar Протокол ET00664.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.rar
EТ00666 ДГС Кости 13.08.2019 10:00 Продажба на действително добити количества дървесина - Обект № 2019-30 Таен 9189.20 лв.
Документи: Документация 2019-30.rar Заповед комисия 2019-30.pdf Протокол комисия 2019-30.pdf
Резултати: Заповед изпълнител 2019-30.pdf Протокол Комисия документи 2019-30.pdf Договор добита 2019-30-Троя.pdf
EТ00660 ДГС Стара Загора 12.08.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195147 Явен 36551.00 лв.
Документи: Документация 195147.rar Protokol 195147.pdf Protokol 2 195147.pdf Dogovor 195147.pdf
Резултати: Заповед купувач 195147.pdf
EТ00659 ДГС Стара Загора 12.08.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195146 Явен 31817.00 лв.
Документи: Документация 195146.rar Protokol 195146.pdf Protokol 2 195146.pdf Dogovor 195146.pdf
Резултати: Заповед купувач 195146.pdf
EТ00658 ДГС Стара Загора 12.08.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195145 Явен 48305.00 лв.
Документи: Документация 195145.rar Protokol 195145.pdf Protokol_2_145.pdf Dogovor 195145.pdf
Резултати: Заповед купувач 195145.pdf
Последно потвърдена цена 48788.05 лв 12.08.2019 10:03:11
EТ00657 ДГС Стара Загора 12.08.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195144 Явен 39613.00 лв.
Документи: Документация 195144.rar Protokol 195144.pdf Protokol 2 195144.pdf Dogovor 195144 .pdf
Резултати: Заповед купувач 195144.pdf
Процедура № EТ00662 е прекратена!
EТ00662 ДЛС Несебър 08.08.2019 10:30 Продажба на трупи, бл., Пакет № 1902-1 Таен 59729.40 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx
Резултати: ЗД-03-52.pdf
EТ00656 ДГС Стара Загора 07.08.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195143 Явен 15796.00 лв.
Документи: Документация 195143.rar Protokol 143.pdf Protokol_2_143.pdf Dogovor 195143.pdf
Резултати: Заповед купувач 195143.pdf
Процедура № EТ00661 е прекратена!
EТ00661 ДГС Айтос 06.08.2019 10:30 Електронен конкурс за "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1964 от отдели/подотдели: 84-а,в,г на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 701 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Айтос”, Явен 25764.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.1964-2019.rar Протокол ET00661
Резултати: zapoved prekrat..docx
Процедура № EТ00654 е прекратена!
EТ00654 ДГС Айтос 05.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 18212.63 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-пакет 1917-03.rar Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-ПРЕКРАТЯВАНЕ.rar
Резултати: zapoved - PREKRAT..docx
EТ00655 ДГС Казанлък 05.08.2019 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 192130 Таен 87819.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - об. 192130.pdf Заповед прекратяване - об. 192130.pdf
Процедура № EТ00653 е прекратена!
EТ00653 ДГС Айтос 31.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 34262.92 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 31.07.2019-пакет 1954-04.rar
Резултати: Заповед прекратяване.pdf Протокол комисия.pdf
EТ00652 ДГС Стара река 30.07.2019 10:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1913-Е, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Стара река“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Таен 43675.00 лв.
Документи: Документация 1913 - Е МТ.rar Протокол 1913-Е.pdf Заповед класиране - 1913-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1913-E.doc
EТ00651 ДГС Стара река 29.07.2019 14:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“ Таен 16485.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1909-Е.pdf Заповед класиране - 1909-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1909-E.doc
EТ00650 ДГС Стара река 29.07.2019 11:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“, Таен 36830.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1912-Е.pdf Заповед класиране - 1912-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1912-E.doc
EТ00649 ДГС Нова Загора 29.07.2019 10:00 търг с наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества Явен 21161.25 лв.
Документи: Ел. търг Обект 1901-Б.rar заповед комисия.jpeg Заповед прекатяване РД-10-3329.07.2019 г..jpg Протокол 001.jpg
Резултати: Заповед прекатяване РД-10-3329.07.2019 г..jpg
EТ00648 ДГС Стара река 29.07.2019 09:00 Продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обекти за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП „ДГС Стара река“, Таен 51315.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол 1911-Е.pdf Заповед класиране - 1911-E.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране - 1911-E.doc
EТ00646 ДГС Звездец 24.07.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Звездец Явен 12780.00 лв.
Документи: Явен ел.търг на 24.07.2019.rar Протокол.rar Справка.rar Заповед за класиране-1916-1.doc Protokol 2.doc Договор-1916-1.doc