Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00645 ДГС Карнобат 22.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект №11911-3 Явен 44750.25 лв.
Документи: документация.zip протокол 11911-3.PDF справка 11911-3.PDF заповед за класиране 11911-3.PDF протокол 35,5 11911-3.pdf договор.pdf
Резултати: заповед за класиране 11911-3.PDF
EТ00643 ДГС Царево 16.07.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1911 - 2; Явен 2857.40 лв.
Документи: документация1911-2.rar протокол 1911-2.PDF Заповед № ОД-03-043.PDF справка 1911-2.pdf протокол 2 1911-2.PDF договор 94.pdf
Резултати: Заповед № ОД-03-043.PDF
EТ00642 ДГС Царево 16.07.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1910 - 4; Явен 10700.20 лв.
Документи: документация1910-4.rar справка 1910-4.pdf ОД-03-042.pdf протокол 1910-4.PDF протокол 2 1910-4.PDF договор 93.pdf
Резултати: ОД-03-042.pdf
Процедура № EТ00641 е прекратена!
EТ00641 ДГС Царево 16.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1903 - 8; Явен 25446.30 лв.
Документи: документация1903-8.rar протокол 1903-8.PDF справка 1903-8.pdf Заповед №ОД-03-41.PDF
Резултати: Заповед №ОД-03-41.PDF
Процедура № EТ00640 е прекратена!
EТ00640 ДГС Царево 16.07.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1908 - 12; Явен 3260.60 лв.
Документи: документация1908-12.rar протокол 1908-12.PDF Заповед №ОД-03-40.PDF
Резултати: Заповед №ОД-03-40.PDF
EТ00644 ДЛС Несебър 12.07.2019 09:00 Електронен явен търг за продажба на трупи, чб Явен 1482.40 лв.
Документи: Декларация по чл. 74.docx Заповед търг.docx Проекто-договор.docx Условия.docx
Резултати: заповед прекр ет Пакет № 1903-2.doc ПРОТ-Л прекр.Пакет № 1903-2.doc
EТ00639 ДГС Казанлък 11.07.2019 10:30 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение - об. 192130 Таен 97368.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - об. 192130.pdf Заповед за прекратяване - об. 192130.pdf
EТ00638 ДГС Казанлък 11.07.2019 09:00 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение - обект № 192129 Таен 18740.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - 192129.pdf Договор.zip
Резултати: Заповед класиране - 192129.pdf
Процедура № EТ00637 е прекратена!
EТ00637 ДГС Айтос 05.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос-пакет 1917-01; 1947-04 Явен 19184.65 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 05.07.2019-пакет 1917-01.rar
Резултати: Заповед прекратяване.pdf
Процедура № EТ00636 е прекратена!
EТ00636 ДГС Айтос 03.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос, пакет 1954-03; 1955-01 Явен 22078.30 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 03.07.2019-пакет 1954-03.rar
Процедура № EТ00635 е прекратена!
EТ00635 ДГС Звездец 02.07.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Звездец Явен 24159.26 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 02.07.2019 год.rar
Резултати: Protokol.rar Zapoved.rar
EТ00634 ДГС Чирпан 01.07.2019 10:30 Електронен търг с наддаване” за «продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен обект 196123 Явен 42135.00 лв.
Документи: El_targ_Obsht_196123.rar Prilojenie_U1_Dogovor_ZZLD.xls Dogovor_196123_ZZLD.docx
Резултати: Protokol_196123_ZZLD.doc Zapoved_196123_Spech.jpg
Резултати: Zapoved_196123_Spech.jpg
Последно потвърдена цена 42556.00 лв 01.07.2019 10:49:04
EТ00632 ДГС Н. Паничарево 28.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Явен 7629.45 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 28.06.2019Г нов.rar Договор № 88 (1).pdf
Резултати: протокол №19-01 - Заличен.doc ZAPOVED KLASIRANE Заличена.doc
EТ00633 ДЛС Несебър 28.06.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на добита Явен 5848.25 лв.
Документи: Заповед търг.docx Условия.docx Декларация по чл. 74.docx Проекто-договор.docx
Резултати: Протокол1903-1.docx заповед спечелил 1903-1.doc
EТ00631 ДГС Карнобат 26.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект № 1917-9 Явен 4292.00 лв.
Документи: документация 1917-9.zip
Резултати: справка.PDF протокол.pdf заповед № РД-10-210.PDF протокол скл. на дог..PDF договор.pdf
EТ00630 ДГС Елхово 26.06.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 167234.00 лв.
Документи: Документеция обект 1915.zip Протокол 2.PDF договор об.1915.PDF
Резултати: Протокол за об.№1915.PDF Заповед об.№1915.PDF
Последно потвърдена цена 168906.00 лв 26.06.2019 10:46:32
EТ00629 ДГС Стара Загора 24.06.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество дървесина на склад Явен 18471.00 лв.
Документи: Документация склад142.rar
Резултати: протокол 1_об.195142.pdf Заповед пр. изп 195142.pdf протокол 2_покупка_195142.pdf Договор покупка 195142.pdf
EТ00628 ДГС Стара Загора 24.06.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 31986.00 лв.
Документи: Документация 141.rar протокол 1_об.195141.pdf протокол 2_ об.195141.pdf Заповед купувач_195141.pdf Договор_195141.pdf
Резултати: Заповед корекция_195141.pdf
Резултати: Заповед купувач_195141.pdf
Последно потвърдена цена 32306.00 лв 24.06.2019 12:09:03
EТ00627 ДГС Стара Загора 24.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 16444.00 лв.
Документи: Документация 140.rar протокол 2_ об.195140.pdf протокол 1_об.195140.pdf Заповед купувач_195140.pdf Договор 195140.pdf
Резултати: Заповед корекция_195140.pdf
Резултати: Заповед купувач_195140.pdf
Последно потвърдена цена 16608.00 лв 24.06.2019 10:41:26
EТ00626 ДГС Стара Загора 24.06.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Явен 19596.00 лв.
Документи: Документация 139.rar протокол 1_об.195139.pdf Заповед купувач_195139.pdf протокол 2_ об.195139.pdf Договор №195139.pdf
Резултати: Заповед корекция_195139.pdf
Резултати: Заповед купувач_195139.pdf
Последно потвърдена цена 19988.00 лв 24.06.2019 09:15:20