Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3250 ДГС Мъглиж 18.07.2019 193120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 164 куб.м.
здгл, бб, см, ел
Продажба на стояща дървесина на корен 11,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193120 Виж пълна информация
3219 ДГС Мъглиж 05.07.2019 193119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 106 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 87,992.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119 Виж пълна информация
3213 ДГС Мъглиж 05.07.2019 193118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 81 куб.м. 3 куб.м. 54 куб.м. 82 куб.м. 59 куб.м. 334 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193118 Виж пълна информация
3174 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 141 куб.м. 0 куб.м. 226 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 661 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 40,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193102 Виж пълна информация
3173 ДГС Мъглиж 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3172 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 128 куб.м. 85 куб.м. 75 куб.м. 392 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 20,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193117 Виж пълна информация
3171 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м. 11 куб.м. 27 куб.м. 374 куб.м.
см, бб, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 18,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193116 Виж пълна информация
3170 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м. 153 куб.м. 150 куб.м. 605 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 29,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193112 Виж пълна информация
3114 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб, трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация
3113 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193115
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м. 273 куб.м. 217 куб.м. 983 куб.м.
бк, гбр, здб, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 47,684.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193115 Виж пълна информация
3112 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 306 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 403 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 18,961.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193114 Виж пълна информация
3111 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 113 куб.м. 72 куб.м. 333 куб.м.
здб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 16,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193113 Виж пълна информация
3076 ДГС Мъглиж 20.05.2019 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3058 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м. 153 куб.м. 150 куб.м. 605 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 29,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193112 Виж пълна информация
3044 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 157 куб.м. 798 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 38,422.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193111 Виж пълна информация
3043 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м. 55 куб.м. 20 куб.м. 236 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 13,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193109 Виж пълна информация
3042 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 7 куб.м. 28 куб.м. 330 куб.м.
бб,см,бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108 Виж пълна информация
3015 ДГС Мъглиж 27.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,688.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2019 год.” Виж пълна информация
3009 ДГС Мъглиж 30.04.2019 193108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 7 куб.м. 28 куб.м. 330 куб.м.
бб,см,бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108 Виж пълна информация
Процедура № 3009 на ДГС Мъглиж от 30.04.2019 е прекратена!
2974 ДГС Мъглиж 15.04.2019 193110-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 119 куб.м.
бб, здгл, см, бк
Процедури за продажба на дървесина 14,030.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-11 Виж пълна информация