Процедури

Процедура № 1240 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.08.2017
Втора дата
Начална цена 36,413.41 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173124

Данни за дървесината

Обект/и № 173124
Дървесен вид см, бк
Едра 302 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 75 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 533 куб.м.