Процедури

Процедура № 1268 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.08.2017
Втора дата
Начална цена 41,915.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-17

Данни за дървесината

Обект/и № 173110-17
Дървесен вид бк, цр,бл,бк,гбр
Едра 8 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 304 куб.м.
За огрев 257 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 586 куб.м.