Процедури

Процедура № 1269 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.08.2017
Втора дата
Начална цена 25,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173125

Данни за дървесината

Обект/и № 173125
Дървесен вид здб,бл,гбр,бк;
Едра 13 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 48 куб.м.
За огрев 441 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 511 куб.м.