Процедури

Процедура № 1273 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.08.2017
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173126

Данни за дървесината

Обект/и № 173126
Дървесен вид чб,бб;
Едра 81 куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 101 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 328 куб.м.