Процедури

Процедура № 1294 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.08.2017
Втора дата
Начална цена 10,685.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-18

Данни за дървесината

Обект/и № 173110-18
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 1 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 24 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 147 куб.м.