Процедури

Процедура № 1316 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 22.08.2017
Втора дата
Начална цена 19,139.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173127

Данни за дървесината

Обект/и № 173127
Дървесен вид здб,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 37 куб.м.
За огрев 331 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 380 куб.м.