Процедури

Процедура № 1341 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 05.09.2017
Втора дата
Начална цена 15,367.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173128

Данни за дървесината

Обект/и № 173128
Дървесен вид бк
Едра 159 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 10 куб.м.
За огрев 89 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 268 куб.м.