Процедури

Процедура № 1355 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 29,622.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 173130

Данни за дървесината

Обект/и № 173130
Дървесен вид бк
Едра 37 куб.м.
Средна 83 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 50.4 куб.м.
За огрев 907.2 куб.м.
ОЗМ 50.4 куб.м.
Всичко 1129 куб.м.