Процедури

Процедура № 1356 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 58,585.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173130

Данни за дървесината

Обект/и № 173130
Дървесен вид бк
Едра 37 куб.м.
Средна 83 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 50.4 куб.м.
За огрев 607.2 куб.м.
ОЗМ 50.4 куб.м.
Всичко 829 куб.м.