Процедури

Процедура № 1413 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.09.2017
Втора дата
Начална цена 12,157.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173133

Данни за дървесината

Обект/и № 173133
Дървесен вид бб, см, бк
Едра 58 куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 12 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 222 куб.м.