Процедури

Процедура № 1436 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.10.2017
Втора дата
Начална цена 56,558.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173134

Данни за дървесината

Обект/и № 173134
Дървесен вид здб,бк
Едра 0 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 101.5 куб.м.
За огрев 613.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 766 куб.м.