Процедури

Процедура № 1437 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.10.2017
Втора дата
Начална цена 28,946.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Обект № 173134

Данни за дървесината

Обект/и № 173134
Дървесен вид здб,бк
Едра 0 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 101.5 куб.м.
За огрев 913.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1066 куб.м.