Процедури

Процедура № 1459 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.10.2017
Втора дата
Начална цена 10,560.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-20

Данни за дървесината

Обект/и № 173110-20
Дървесен вид см, бб
Едра 84 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 99 куб.м.