Процедури

Процедура № 1586 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.12.2017
Втора дата
Начална цена 15,390.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина № 173110 - 25

Данни за дървесината

Обект/и № 173110 - 25
Дървесен вид бк
Едра 173 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 174 куб.м.