Процедури

Процедура № 1801 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.02.2018
Втора дата
Начална цена 68,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Транспортна услуга

Данни за дървесината

Обект/и № 183401
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.