Процедури

Процедура № 1824 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2018
Втора дата
Начална цена 39,430.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183105

Данни за дървесината

Обект/и № 183105
Дървесен вид здб, цр, бк, гбр
Едра 1 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 194 куб.м.
За огрев 304 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 516 куб.м.