Процедури

Процедура № 1825 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2018
Втора дата
Начална цена 18,620.28 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183105

Данни за дървесината

Обект/и № 183105
Дървесен вид здб, цр, бк, гбр
Едра 1 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 194 куб.м.
За огрев 504 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 716 куб.м.