Процедури

Процедура № 1931 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 35,868.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183109

Данни за дървесината

Обект/и № 183109
Дървесен вид чб, бб
Едра 201 куб.м.
Средна 223 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 115 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 572 куб.м.