Процедури

Процедура № 1932 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 2,255.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 183110-9

Данни за дървесината

Обект/и № 183110-9
Дървесен вид тп
Едра 10 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 17 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 32 куб.м.