Процедури

Процедура № 1938 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 69,438.84 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183110

Данни за дървесината

Обект/и № 183110
Дървесен вид см, бб, бк, здгл
Едра 133 куб.м.
Средна 391 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
Технологична 555 куб.м.
За огрев 38 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 1310 куб.м.