Процедури

Процедура № 1968 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.03.2018
Втора дата
Начална цена 29,357.01 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183112

Данни за дървесината

Обект/и № 183112
Дървесен вид см, бб, бк, здб, гбр
Едра 31 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 154 куб.м.
За огрев 345 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 562 куб.м.