Процедури

Процедура № 1997 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.04.2018
Втора дата
Начална цена 19,870.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183114

Данни за дървесината

Обект/и № 183114
Дървесен вид бк
Едра 4 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 134 куб.м.
За огрев 64 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 264 куб.м.