Процедури

Процедура № 1998 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.04.2018
Втора дата
Начална цена 13,701.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183114

Данни за дървесината

Обект/и № 183114
Дървесен вид бк
Едра 4 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 134 куб.м.
За огрев 364 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 564 куб.м.