Процедури

Процедура № 2062 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 02.05.2018
Втора дата
Начална цена 13,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Транспортна услуга; Обект № 183402

Данни за дървесината

Обект/и № 183402
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.