Процедури

Процедура № 2092 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 14.05.2018
Втора дата
Начална цена 7,850.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183116

Данни за дървесината

Обект/и № 183116
Дървесен вид бк; гбр; здб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 100 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 100 куб.м.