Процедури

Процедура № 2104 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 21.05.2018
Втора дата
Начална цена 55,548.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183117

Данни за дървесината

Обект/и № 183117
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 219 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 203 куб.м.
За огрев 244 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Всичко 932 куб.м.