Процедури

Процедура № 2115 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Начална цена 35,748.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183119

Данни за дървесината

Обект/и № 183119
Дървесен вид бк, гбр
Едра 52 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 180 куб.м.
За огрев 271 куб.м.
ОЗМ 89 куб.м.
Всичко 685 куб.м.