Процедури

Процедура № 2116 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Начална цена 13,587.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183120

Данни за дървесината

Обект/и № 183120
Дървесен вид бк, см
Едра 77 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 31 куб.м.
За огрев 22 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 211 куб.м.