Процедури

Процедура № 2142 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.06.2018
Втора дата
Начална цена 14,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183121

Данни за дървесината

Обект/и № 183121
Дървесен вид здб; гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 168 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 201 куб.м.