Процедури

Процедура № 2143 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.06.2018
Втора дата
Начална цена 10,289.83 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183121

Данни за дървесината

Обект/и № 183121
Дървесен вид здб; гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 168 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 351 куб.м.