Процедури

Процедура № 2164 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.06.2018
Втора дата
Начална цена 46,935.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123

Данни за дървесината

Обект/и № 183123
Дървесен вид бк, гбр
Едра 114 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 236 куб.м.
За огрев 356 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Всичко 878 куб.м.