Процедури

Процедура № 2186 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.06.2018
Втора дата
Начална цена 28,031.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183125

Данни за дървесината

Обект/и № 183125
Дървесен вид см,бк,бб
Едра 167 куб.м.
Средна 143 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 57 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Всичко 431 куб.м.