Процедури

Процедура № 2198 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.06.2018
Втора дата
Начална цена 4,081.77 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122

Данни за дървесината

Обект/и № 183122
Дървесен вид смърч
Едра 16 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 77 куб.м.