Процедури

Процедура № 2217 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.07.2018
Втора дата
Начална цена 34,955.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183127

Данни за дървесината

Обект/и № 183127
Дървесен вид бк, гбр
Едра 34 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 109 куб.м.
За огрев 133 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Всичко 459 куб.м.