Процедури

Процедура № 2218 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.07.2018
Втора дата
Начална цена 22,839.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183127

Данни за дървесината

Обект/и № 183127
Дървесен вид бк, гбр
Едра 34 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 109 куб.м.
За огрев 533 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Всичко 859 куб.м.