Процедури

Процедура № 2220 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.07.2018
Втора дата
Начална цена 10,198.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183128

Данни за дървесината

Обект/и № 183128
Дървесен вид чб
Едра 54 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 36 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 168 куб.м.