Процедури

Процедура № 2301 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.08.2018
Втора дата
Начална цена 21,405.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183133

Данни за дървесината

Обект/и № 183133
Дървесен вид бк
Едра 7 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 60 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 284 куб.м.