Процедури

Процедура № 2303 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.08.2018
Втора дата
Начална цена 12,859.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183133

Данни за дървесината

Обект/и № 183133
Дървесен вид бк
Едра 7 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 60 куб.м.
За огрев 400 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 484 куб.м.