Процедури

Процедура № 2324 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 21.08.2018
Втора дата
Начална цена 15,838.53 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183134

Данни за дървесината

Обект/и № 183134
Дървесен вид гбр, бб, бк, здгл, дб
Едра 8 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 220 куб.м.
За огрев 105 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 357 куб.м.