Процедури

Процедура № 2388 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.09.2018
Втора дата
Начална цена 29,110.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183136

Данни за дървесината

Обект/и № 183136
Дървесен вид здб; бк;гбр
Едра 7 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 511 куб.м.
ОЗМ 238 куб.м.
Всичко 1118 куб.м.