Процедури

Процедура № 2389 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.09.2018
Втора дата
Начална цена 54,290.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183136

Данни за дървесината

Обект/и № 183136
Дървесен вид здб; бк;гбр
Едра 7 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 111 куб.м.
ОЗМ 238 куб.м.
Всичко 718 куб.м.