Процедури

Процедура № 2390 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.09.2018
Втора дата
Начална цена 10,952.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183137

Данни за дървесината

Обект/и № 183137
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 10 куб.м.
Средна 164 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 25 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 222 куб.м.