Процедури

Процедура № 2421 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.10.2018
Втора дата
Начална цена 43,886.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183142

Данни за дървесината

Обект/и № 183142
Дървесен вид см, бб, бк, здгл
Едра 142 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 174 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 164 куб.м.
Всичко 831 куб.м.