Процедури

Процедура № 2422 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.10.2018
Втора дата
Начална цена 16,521.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183143

Данни за дървесината

Обект/и № 183143
Дървесен вид бк
Едра 99 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 57 куб.м.
За огрев 57 куб.м.
ОЗМ 52 куб.м.
Всичко 276 куб.м.