Процедури

Процедура № 2487 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.11.2018
Втора дата
Начална цена 39,980.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183148

Данни за дървесината

Обект/и № 183148
Дървесен вид бб,см,здгл,лст
Едра 216 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 103 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 405 куб.м.