Процедури

Процедура № 2488 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.11.2018
Втора дата
Начална цена 11,105.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183148

Данни за дървесината

Обект/и № 183148
Дървесен вид бб,см,здгл,лст
Едра 216 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 98 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 405 куб.м.